Doç. Dr. Gamze Gökalp; Dr. Öğr. Üyesi Birzat Emre Gölboyu

Yer: Çevrimiçi

Tarih: 27 Mayıs 2021

Süre: 09:30-11:00

Asistan Öğrenciler: Şirin Can Öztürk; Cavid Qocayev

Amaç: Şoktaki erişkin ve çocuk hastayı tanıma ve ilk müdahale

(Sunum olgu ile yapılacak)

  1. Şoku tanıma
  2. Şoktaki hastaya ilk müdahale (Hava yolu, solunum, dolaşım)
  3. Damar yolu ve intraosseoz (kemik içi) yol açma
  4. Şokta ilk sıvı tedavisi