Doç. Dr. M. Agah Tekindal

Yer: Çevrimiçi

Tarih: 27 Mayis 2021

Süre : 09.30-11.00

Asistan Öğrenciler: Ebru Eyibilen; Erald Bakiu, Zeynep Rana Şevkat

Amaç: Bu eğitimde, sağlık alanında kullanılan temel istatistiksel yöntemlere ilişkin kavramlar ve uygulamalar en çok tercih edilen istatistiksel paket programlar üzerinde ele alınarak katılımcılara aktarılmaktadır.

Amaç katılımcıların biyoistatistik okuryazarlığını ve istatistik alanındaki modern teknikler konusunda bilgisini en üst düzeye taşıyarak günlük hayatında görev aldıkları önemli projelerde, yapacakları araştırmalarda ve geliştirecekleri modellerde kişisel becerileri geliştirerek daha etkin kullanmalarını sağlamaktır. Buna ek olarak tıbbi, genetik, konular üzerinde çalışan kişilerin iş yaşamında önemli yer kaplayan ve uzun zaman alan işlemleri daha verimli şekilde yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Araştırmacılar bilimsel gerçekleri ve aralarındaki nedensellik bağlarını anlamak, açıklamak ve denetlemek için uğraş verirler. Araştırma bulgularını ve sonuçlarını istatistik bilimi yardımıyla objektif ve güvenli olarak sunmaya çalışırlar. Biyoistatistik ve araştırma yöntembilimi hakkında bilgilenme düzeyinin yükselmesi öncelikle klinik karar verme ve tedavi uygulamalarını değerlendirme becerisi ve yapılan araştırmaların kalitesinin yükselmesini amaçlamaktadır. Eğitim içeriğinde biyoistatistik kavram ve yaklaşımlar ile birlikte yaygın olarak kullanılan bilgisayar programlarında örnek çözümlemeler yer almaktadır.