27.05.2021 Perşembe

09.00-09.30

Kayıt

09.30- 11.00

Kurslar

11.00- 11.15

Açılış Konuşmaları

11.00- 12.30

Panel- Sağlıkta Yeni Teknolojiler

Yapay Zeka ve Tıp, Robotik Cerrrahi, Nano İlaçlar

12.30- 13.30

Mola

13.30- 14.45

Konferans- Fonksiyonel Tıp

14.45- 15.00

Mola

15.00- 17.00

Panel- Tıp Eğitimi

28.05.2021 Cuma

09.30-11.00

Bir Fikrim Var

11.00- 12.30

Sözel Bildiriler

12.30- 13.30

Mola

13.30- 15.00

Panel- Covid-19 Pandemisinde Gri Alanlar

15.00- 16.30

Konferans- Mikrobiyata

16.30- 17.30

Söyleşi- “TUS mu? Zili Çalın.”

17.30- 18.00

Kapanış

13.30- 17.30

Sosyal Program