Duyuru

Bildiriler için son başvuru zamanı 19 Mayıs 2021 23.59’a ertelenmiş olup, bu tarihten sonra bir uzatma olmayacaktır.

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

İKÇÜ Tıp Fakültesi 1. Ulusal Öğrenci Kongresi için bildirilerinizi bekliyoruz.
Bildiriler; sözlü bildiri olarak sunulacak tamamlanmış çalışmalar ve “Bir fikrim var” oturumunda sunulacak araştırma tasarılarından oluşmaktadır.

Kongremiz için sunumu kabul edilen ve programda yer alan, sözel bildiriler e-kitap olarak katılımcılara gönderilecektir. Gönderilmiş olan tüm bildiri özetleri, Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kongremizin olanakları çerçevesinde, kabul edilecek veya olanaklar nedeni ile sunulma imkanı olmayacak olan özet sahiplerine e-mail ile bilgi verilecektir. Başvuruların durumu 25 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir.

Kongremizde bildiri sunmak isteyenlerin öncelikle kayıt ücretini belirtilen banka hesap numarasına yatırmaları, ardından web sitemizden (www.ikcutipogrencikongre.com) kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların  tarihine kadar kayıtlarını tamamlamasını rica etmekteyiz.

YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

  • Bildirilerin kabul edilmesinden sonra kongre kayıt ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.
  • Bildiriler sadece kongre mail adresi (ikcutipogrencikongre@gmail.com ) üzerinden kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Başvuru formu doldurulurken, dosya seçme bölümüne çalışmanın özeti (MS Word dosyası) ve bildiri sırasında kullanılacak sunum (MS PowePoint dosyası)eklenmelidir.
  • Özet 250 sözcüğü geçmemeli, imlâ hatası olmayacak şekilde yazılmalıdır (250 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).Sunum planı Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Sonuç olarak sıralı şekilde olmalıdır. Başlığın altına tüm yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il sırasıyla yazılmalıdır.
  • Bildirileri sunarken kullanılacak sunum 10 slaytı geçmemelidir. Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır. Başlığın altına tüm yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il sırasıyla yazılmalıdır. Sunum yapacak yazarın isminin altı çizili olmalıdır.
  • Sunum süresi 25 mayıs 2021 tarihinden sonra kesinleşecektir (öngörülen sunum süresi 10 dakikadır).
  • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır.
  • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
  • Kongrede bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.